Dotační program

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

1) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

  • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
  • pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody

2) Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

  • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
  • pro stávající domy i novostavby v celé ČR

3) Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

  • dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
  • pro stávající domy i novostavby v celé ČR

Další informace

Více informací o možnostech čerpání dotací naleznete na webu sfzp.cz.
Na webu dotacedestovka.cz naleznete nejčastější otázky a odpovědi, stejně tak jako kalkulačku pro výpočet srážkové vody a možnost čerpání dotace dle lokality.

Informace a obrázky na této stránce pocházejí z oficiálního webu dotacedestovka.cz.